Bartnik, A. (2023). Diagnozowanie i leczenie inwazji pasożytów wewnętrznych w świetle rzymskich tekstów agronimicznych i weterynaryjnych. Res Gestae, 15, 5–22. https://doi.org/10.24917/24504475.15.1