Bartnik, A. (2020). O skuteczności kuracji antyświerzbowych zawartych w Georgikach Publiusza Wergiliusza Maro. Res Gestae, 11, 136–153. https://doi.org/10.24917/24504475.11.9