Paś, M. (2020). „Vivat Arconia!”. Pamiątki po Pawle Jarnuszkiewiczu (1857–1934) w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Res Gestae, 9, 111–122. https://doi.org/10.24917/24504475.9.5