Szopa, A. (2016). Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego w roku akademickim 2010/2011. Res Gestae, 12, 284–289. Pobrano z https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/3031