Jastrzębski, J. (2016). Ustrój Izby Rzemieślniczej we Lwowie w latach 1927–1939. Res Gestae, 10, 66–81. Pobrano z https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/2917