Chłosta-Sikorska, A. (2014). Od wyzwolenia do zniewolenia. Krakowianie lat 1945–1947. Res Gestae, 14, 242–251. Pobrano z https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/2294