Skobelski, R. (2024). Goodbye PRL. Referendum z 29 listopada 1987 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa zielonogórskiego). Res Gestae, 17, 223–241. https://doi.org/10.24917/24504475.17.10