Brynkus, J. (2023). „List otwarty do Partii” Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego – uwarunkowania wykorzystania we współczesnej edukacji historycznej. Res Gestae, 16, 219–236. https://doi.org/10.24917/24504475.16.12