Drzewiecki, B. (2023). Jarosław Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966. Archiwista i historyk, Poznań: Archiwum Państwowe w Poznaniu i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020, ISBN 978-83-926860-9-5, ss. 278. Res Gestae, 16, 237–241. https://doi.org/10.24917/24504475.16.13