Bałuszyńska ‑Belica, E. (2023). Pierwsze lata dziennikarskiej działalności Klaudiusza Hrabyka (1914–1926). Res Gestae, 15, 92–104. https://doi.org/10.24917/24504475.15.7