(1)
Radziejewska, A. Sprawozdanie Z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 Października 2022. Res Gestae 2023, 16, 250-254.