(1)
Pietrzak, J. Odtwórstwo Historyczne Postaci Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej I Jego Znaczenia Dla Edukacji Regionalnej I Ponadlokalnej. Res Gestae 2023, 16, 164-184.