(1)
Bartnik, A. Diagnozowanie I Leczenie Inwazji pasożytów wewnętrznych W świetle Rzymskich tekstów Agronimicznych I Weterynaryjnych. Res Gestae 2023, 15, 5-22.