(1)
Brynkus, J. Czesław Nowarski (1945–2021). Res Gestae 2021, 12, 199-200.