(1)
Szopa, A. Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego W Roku Akademickim 2010/2011. Res Gestae 2016, 12, 284-289.