(1)
Sroka, Łukasz T. Kronika życia Naukowego Instytutu Historii I –XII 2009. Res Gestae 2016, 10, 173-183.