(1)
Chłosta-Sikorska, A. Od Wyzwolenia Do Zniewolenia. Krakowianie Lat 1945–1947. Res Gestae 2014, 14, 242-251.