(1)
Chłosta-Sikorska, A. Bitwa Pod Grunwaldem W Polskich podręcznikach Do Historii. Res Gestae 2015, 11, 147-169.