(1)
Miszewski, D. Integracja międzynarodowa Europy Środkowej W myśli Politycznej Obozu Narodowego W Czasie II Wojny światowej. Res Gestae 2023, 16, 185-218.