(1)
Brynkus, J. „List Otwarty Do Partii” Jacka Kuronia I Karola Modzelewskiego – Uwarunkowania Wykorzystania We współczesnej Edukacji Historycznej. Res Gestae 2023, 16, 219-236.