(1)
Rozenberg, M. Instytucjonalizacja życia słowackich emigrantów W USA Na przykładzie Ligi Słowackiej W Ameryce (1907 - 1918). Res Gestae 2024, 17, 83-104.