(1)
Walczak, H. U źródeł Dyplomacji II Rzeczypospolitej Powstanie rozwój I Funkcjonowanie królewsko – Polskiego Resortu Spraw Zagranicznych W Latach 1917-1918. Res Gestae 2023, 16, 73-91.