(1)
Drzewiecki, B. Jarosław Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966. Archiwista I Historyk, Poznań: Archiwum Państwowe W Poznaniu I Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020, ISBN 978-83-926860-9-5, Ss. 278. Res Gestae 2023, 16, 237-241.