(1)
Bałuszyńska ‑Belica, E. Pierwsze Lata Dziennikarskiej działalności Klaudiusza Hrabyka (1914–1926). Res Gestae 2023, 15, 92-104.