(1)
Kulak, E. K. Wizerunki niezamężnych służących w wybranych dziełach Literatury Francuskiej XIX wieku. Res Gestae 2023, 15, 67-80.