[1]
Jastrzębski, J. 2016. Ustrój Izby Rzemieślniczej we Lwowie w latach 1927–1939. Res Gestae. 10, (sty. 2016), 66–81.