[1]
Chłosta-Sikorska, A. 2014. Od wyzwolenia do zniewolenia. Krakowianie lat 1945–1947. Res Gestae. 14, (mar. 2014), 242–251.