[1]
Brynkus, J. 2023. „List otwarty do Partii” Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego – uwarunkowania wykorzystania we współczesnej edukacji historycznej. Res Gestae. 16, (lip. 2023), 219–236. DOI:https://doi.org/10.24917/24504475.16.12.